– Dag 2 utan sociala medier –


Det jag ville säga var att man först hade behövt en vecka utan sociala medier för att vänja sig av med det för att sen ha ytterligare en vecka utan sociala medier.
Vet inte hur lång tid innan man kan släppa det här med Facebook. Känns som om jag alltid kommer kolla mobilen. Men det känns ändå lite lättnad att inte ha det kravet liksom att behöva uppdatera där.