Varför jaga efter andras mål när du kan sträva efter dina egna? Va dig själv!

Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS
Sojka Design & Blog Business Välgörenhet

Jag samarbetar med ”Lyft ett barn ut ur mörkret”

Indiens förlorade döttrar får framtidshopp Flickor har en svår situation i det indiska samhället. Djupt rotade traditioner (bland annat hemgiften) gör att fattiga flickor anses som en ekonomisk börda. Nyfödda flickor förgiftas eller överges på gatan, flickor får mindre mat, sämre tillgång till utbildning och hälsovård. Barnäktenskap liksom våld och övergrepp är inte ovanligt. Detta …