Varför jaga efter andras mål när du kan sträva efter dina egna? Va dig själv!

Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS
Forever Living Products Sojka Design & Blog Business Tips Tips & Inspiration

– 7 sätt att boosta ditt självförtroende –

Vissa dagar är självförtroendet där medan det i andra stunder – ofta när man behöver det bäst – är som bortblåst. Vad beror det på? Och hur hanterar man sådana tillfällen?  Självförtroende är din tilltro till din förmåga att prestera i olika situationer, till exempel på jobbet, i skolan, eller i sociala sammanhang. Eftersom alla …