Im back! Men denna gången fick jag inte klippa det kortare som sist utan nu var det inne med längre page så längden behöll vi med uppklippning där bak. Tack bästa Nik! 🙂